Vill du också ha ett cykelskydd?

Det får alla våra patienter som lämnar bilen hemma och istället tar cykeln till oss. Bra för både miljö och hälsan, allra helst nu under den röriga byggnationen.

I höst väntar ett nytt kapitel – Vi byter namn och skapar oss ett nytt varumärke.

Samma lokaler och samma personal – Stay tuned! 🙂