Vill du också ha ett cykelskydd?

Det får alla våra patienter som lämnar bilen hemma och istället tar cykeln till oss. Bra för både miljö och hälsan, allra helst nu under den röriga byggnationen.

Information gällande våra parkeringsplatser

Vi har flyttat tre av våra patientparkeringsplatser. Tre platser är kvar på ordinarie plats, tre platser är mot vår huskropp. Vänligen uppmärksamma att ni tar rätt plats. Välkommen till kliniken!