OM TROBERGS TANDVÅRD

Allt under samma tak i Nyköping

Vi är ett välutbildat tandvårdsteam som värnar om dina tänder. Välutbildade tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister finns för dig under samma tak i våra moderna lokaler i Nyköping. Vi hjälper dig med det mesta inom tandvård i alla åldersgrupper: lagningar, tandstensborttagning, rotbehandlingar, kosmetiska behandlingar och implantat.

Som en del av Praktikertjänst koncernen, så har vi har ett väl utarbetat kvalitetssäkringssystem och som vi kontinuerligt jobbar med. Allt för att ständigt vara så bra det bara går, för dig som patient.
Vi finns här för dig och din munhälsa.

Välkommen till Trobergs Tandvård!

Teknisk dentalutrustning och hygien

Utan att förhäva oss alltför mycket tillhör vår praktik en av de mest moderna i området. Vår tekniska utrustning är den bästa på marknaden förekommande. Vi har kontinuerligt investerat för att kunna erbjuda säker teknik, hög hygien och en professionell miljö.  För att visa att vi kan stå för den högsta nivån  när det gäller steril- och hygienrutiner så är vår steril öppen för allas ögon.

Personalmatsal/fikarum och kontor har vi i våningen över oss för att uppnå en så klinisk miljö som möjligt i behandlingslokalerna.

Vår administration är heldatoriserad där finns all information om dina tänder lagrad, inklusive röntgenbilder och foton. Vi har en automatisk funktion för back-up och vår server har högsta säkerhetsklass.

Vi är rustade till tänderna!

För dig som patient

Vi kallar dig till undersökning

Med jämna intervall efter överenskommelse och behov kallar vi dig till undersökning. Skulle ett behov av någon behandling uppstå så lämnas alltid en prisuppgift innan. Läs vidare angående tandvårdsförsäkring och tandvårdskonto.

Vår vision är att

Sträva efter att vara den marknadsledande privattandvården i Sörmland och att nästan alla typer av tandvård skall kunna utföras hos oss.

Vårt motto är

Med omtanke och kompetens, finns vi för dig och din munhälsa.

Tandvårdförsäkring

Från det år du fyller 24 år får du ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, det allmänna tandvårdsstödet. Bidraget är på 300 kronor om året för personer i åldrarna 30-64år och 600 kronor om året för åldersgruppen 24-29 år samt 65 år och äldre.

Syftet är att bidraget ska användas för undersökningar och förebyggande tandvård eller till abonnemangstandvård.

Tandvårdsersättning

Den nya tandvårdsförsäkringen ger också ett bättre skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor (av referenspriset) ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor (av referenspriset) ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Om tandläkarens pris ligger över referenspriset betalar man hela mellanskillnaden själv.

Specialist-behandling

Förutsättningen för att kunna utföra specialistbehandlingar är hög kompetens och erfarenhet. Därtill krävs god maskinell utrustning och högt utvecklat hygieniskt tänkande och agerande. Vi på Trobergs Tandvård lägger mycket stor vikt vid bådadera. Våra specialister är mycket kompetenta och vår maskinella utrustning uppdateras regelbundet med branschens bästa.

Hygien står alltid i fokus för oss – allt för att skapa en infektionsfri miljö och mun.

En dagar varannan vecka arbetar specialisttandläkaren Annika Sahlin-Platt hos oss för behandlingar av tandlossning och implantat. Behandlingar sker såväl av egna patienter som behandlingar av patienter som kommer på remiss från andra tandläkare eller hygienister.

Tandvårdsrädsla

När du bokar ett besök hos oss ska du berätta om dina obehagskänslor. Då är vi förberedda och tillsammans kan vi samtala om hur du känner och kanske också ge någon form av lugnande medel innan behandling. En behandling som vi i mycket små steg för att du ska känna dig trygg och inte pressad under en längre behandlingstid.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg och att du trots din rädsla vid behov behandlar dina tänder.

Vi kan hjälpa dig.

Välkommen till oss på Trobergs

Information angående Coronavirus covid-19

Dessa är våra uppdaterade råd och rekommendationer inom tandvården