Råd och rekommendationer inom tandvården – Coronavirus covid-19

Dessa är våra uppdaterade råd och rekommendationer inom tandvården
Det nya coronaviruset har inneburit stora förändringar för samhället, även för vår klinik.
Från måndagen den 30/3 så är all vår personal inom Praktikertjänst permitterad på 60%. Det betyder att vi har fått lägga om vårt schema och arbetar från den 30/3 med tredagarsvecka för teamen. Kliniken kommer dock att vara öppen all veckans dagar, så det går alltid bra att kontakta oss, vid t.ex. akuta besvär. Vår telefontid kommer att vara mellan 8-10 varje dag, men tala in ett meddelande på telefonsvararen, som vi lyssnar av kontinuerligt.

De behandlingar som redan är planerade kommer vi så långt möjligt att fortsätta med enligt plan. Redan bokade tider kan dock komma att ändras, p.g.a. schemaändringen. Vi hör i så fall av oss.

Vi kommer också att kontakta alla patienter som är över 70 år eller tillhör riskgrupper och om möjligt, boka om planerade behandlingar.
Om du tillhör en riskgrupp och får akuta besvär, så kontakta oss, så att vi kan planera in ditt besök på bästa sätt.
Har du en förkylning eller andra symtom från luftvägarna, så är det också viktigt att du kontaktar oss innan behandling.
Vi hoppas på förståelse för de åtgärder vi måste vidta och hoppas att vi alla så snart som möjligt, kan återgå till normala rutiner.
Hälsningar från oss alla på Trobergs ♡

Information uppdaterad: 2020-04-23

Information angående Coronavirus covid-19

Dessa är våra uppdaterade råd och rekommendationer inom tandvården